Annapurna devi Aarthi

annapurna
Annapurna Devi

Bharambhar pranaam maiya, Bharambhar pranaam,
Jo dhyave thumhi Ambike, kahan use vishram,
Annapurna devi naam thiharo, leth hoth sab kaam,
Pralaya yuganthar aur janmanthar, kalanthar thak naam,
Sur surom ki rachanaa karthi, kahan Krishna kahan ram,
Choomhi charan chathur chaturanan, charu chakradhar shyam,
Chandra chood chandranan chakar shobha laghi salaam,
Devi deva dayaneeya dasa mein, dhaya dhaya thab jama,
Thrahi, thrahi saranagath vathsal, sharanaroop thava dhaam,
Sri hi sradha, sri iye vidhya, sri kallee kamal kaam,
Kaanthi bhaanthi mayeekaanthi shaanthi sayovar dethu nishkaam.

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP