Bajrang Baan|| BAJRANG BAAN ||


Nishchay Prema Prateet-tay,
Vinay Karain Sanmaan, 
Tayhi-Kay Karaja Sakala Shubha,
Sidhi Karain Hanuman 


Jai Hanumanta Santa Hitakaari, 
Suna Liijay Prabhu Araja hamari..I
Jana kay kaaja vilambana keejay, 
Aatura dawrii maha Sukha deejay..II


Jaisay kooda sindhur kay paara, 
Sursa badana paithii Vistaara..I
Aagay jaiyii Lankinii Rokaa, 
Maarayhu laata gaii sura Loka..II

Jaayay Vibhishan ko sukha deenha, 
Sita Nirakhi parama pada Leenhaa..I
Bajaa ujaari Sindhur Mahana Borah, 
Ati Aatura Jama Kaatara tora..II

Akshaya Kumara mara sanhaara, 
Loama lapaita Lanka-ko Jaarah..I
Laaha samaan lanka jaari-gai,
Jai Jai Dhwani surpur naba Bhai..II


Aba vilambha kayhi Kaaran Swami,
Kripaa Karahhu ura Antaraymii..I
Jai Jai Lakshmana Praana kay daataa, 
Aatura hai dukha Karhu Nipaataa..II


Jai Jai Hanumanta Atibala saagar, 
Sura Samooha samratha Bhata Naagar..I
Om Hanu Hanu Hanu Hanumanta Hateelay,
Bhairayhhi Maaru Bajrah-Ki Keelay..II

Om Hrim Hrim Hrim Hanumana Kapisha, 
Om Hun Hun Hun Hanu Arii Ura Sheesha..I
Jai Anjani Kumara Balawanta, 
Shankara Suwana Veera Hanumanta..II


Badana Karaala kaala kula ghaalaka,
Rama sahaa sadaa prati Paalak..I
Bhoota prayta pishacha nischaara, 
Agni Baitala kaala maari-mar..II

Inhain maaru tohi shapatha Ram ki, 
Raakhu natha Maarayad Naama ki..I
Satya hahu Hari Shapatha paiikay, 
Rama doota dharu maaru Jaiikay..II

Jai jai Jai Hanumanta Agadha, 
Dukha Pavata Jaana Kayhi apraadha..I
Pooja jaapa tapa naima achaara, 
Nahina Jaanat acchu-das tumhaaraa..II

Baan upawaan maaga-girigraha manhi, 
Tumharay Bala hama Darpata Nahin..I
Janaka Suta Hari Das Kahaaoh, 
Taaki shapatha Vilamba nalaawoh..II

Jai Jai Jaya Dhuni Hota Akaasha, 
Sumirata Hota Dusah Dukha Nasha..I
Charana pakar jori mana-oan, 
Yahi awsara aba kayhi gohra-oan..II

Uthu Uthu Chalu Tohi Rama Duhai, 
Paayain paroan kara jori manaayaii..I
Om Cham Cham Cham Cham Chapal Chalantaa, 
Om Hanu Hanu Hanu Hanu Hanumantaa,
Om Ham Ham Hanka Day-tah Kapi Chanchal, 
Om San San Sahami Paraanay khal Dala .II

Apnaay jaana ko turata ubaaro, 
Sumirata hoya ananda hamaaroh
Yaha Bajaranga Baan Jayhi Maaray,
Haahi Kaho phir kahana ubaaray..I.
Paatha karay Bajranga Baana ki, 
Hanumanata Raksha Karayne Praana ki, 
Yaha Bajranga Baana Jo Jaapay, 
Taataay Bhoota Pray-tah Saba Kaampay, 
Dhoopa-day aru Japayne Hamaayshaa,
Takay tana Nahina Rahay Kalesha..II..


|| Doha ||

Prema Pratitee Bhajaay,
Sadaa Dhari Ura Dhyaana, 
Tayhee Kay Karaja Sakala Shubha,
Sidhi Karayne Hanuman.


Sitaa pati Ramachandra ki jai,
Uma Pati Mahadev ki jai,
Pawana suta Hanuman ki jai

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP