Ketu Gayatri Mantra


|| Ketu Dev ||


VARIOUS GAYATRI MANTRAS OF KETU DEVOM ashvadhvajaya vidmahe
shulahastaya dhimahi
tanno ketuh prachodayath 

 ...............................................................

OM Chitravarnaya Vidhmahe,
SarparoopayaDhimahi, 
Tanno Ketu Prachodayat 


 ...............................................................

Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP