Rama Dwadasa Nama Stotram

Rama Dwadasa Nama Stotram

Om asya Sri Ram Dwadasa nama stotra maha mantrasya Eswara rishihi Anushtup chandaha Sri Raamachandra devatha Sri Raamachandra preetyarthe Jape viniyogaha...


Om Prathamam Sridharam vidyaadh
Dwiteeyam Raghu nayakam
Truteeyam Ramachandramcha
Chaturtham Ravananthakam
Panchamam LokaPoojyancha
Shashtamam Janaki pathim
Saptamam Vasudevam cha
SriRaamam chashtamam tatha
Navamam Jalada Syamam
Dasamam Lakshmanaagrajam
Ekadasam cha Govindam
Dwadasam Setu bandhanam

Phalasruthi

Dwadasaithani Naamani Ya pateth srunayanvithaha
Ardharatretu dwadasyaam Kushta darirdrya nasanam
Aranye chaiva sangrame AgnouBhaya nivaranam
Brahmahatya suraapaanam Gohatyaadi nivaaranam
Sapta vaaram Prapatennityam sarvaarishta nivaranam
Grahane cha Jale sthithva Nadee teere viseshataha
Aswamedha Satam punyam Brahma lokam gamishyathi


Iti Sri Skanda Puranothara Khanda Uma Maheswara Samvade
SriRaamachandra Dwaadasanaama stotram sampoornamShare this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP