Durga Sapta Shloki


 durga

|| Durga Sapta-Shloki ||
 


OM asya shrii durgaa sapta-shlokii stotra
mahaamantrasya naaraayaNa RishiH .
Anush tupaadiini Chandaansi,
shrii mahaakaalii, mahaalaxmii, mahaasarasvatyo devataah .
Shrii jagadambaa priityarthe paathe viniyogaH ..


 Gyaaninaamapi chetaansi devii bhagavatii hi saa .
balaadaakrishya mohaaya mahaamaayaa prayachchati .. 1

durge smritaa harasi bhiitimashe-shajantoh: 
svasthaih smritaa matimatiiva shubhaam dadaasi .
daaridryaduHkhabhayahaarini kaa tvadanyaa 
sarvopakaarakaraNaaya sadaardra chittaa .. 2

sarva mangala maangalye shive sarvaartha saadhike .
sharanye tryambake gauri naaraayani namoastute .. 3

shara Naagatadii-naarta paritraanaparaayane .
sarvasyaartihare devi naaraayaNi namo.astu te .. 4

sarvasvaruupe sarveshe sarvashakti samanvite .
bhayebhyastraahi no devii durge devii namo.astu te .. 5

rogaana sheShaana pahansi tushtaa 
rushtaa tu kaamaanh nabhiishtaan.
htvaamaashritaanaan na vipannaraanaam 
tvaamaashritaa hyaashrayataam prayaanti .. 6

sarvaabaadhaaprashamanam trailokyasyaakhileshvari .
evameva tvayaa kaaryamasmadvairi vinaashanam.h .. 7

Related topic 

Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP