Ashta vimsathi Vishnu Nama Stotram

Ashta vimsathi Vishnu Nama Stotram


Mathsyam koorma varahancha, Vamanancha Janardhanam,
Govindam Pundareekaksham Madhavam Madhu soodhanam., 1


Padmanabham, sahasraksham, vanamalam, halayudham,
Govardhanam, Hrishikesam, Vaikuntam, purushothamam., 2


Viswaroopam, vasudevam, Ramam Narayanam Harim,
Damodharam, Sridharancha Vedangam, Garuda dwajam., 3


Anantham, Krishna gopalam, japatho nasthi pathakam., 4


Gavam koti pradhanasya, aswamedha sathasya cha,
Kanya dhana sahasranam, phalam prapnothi manava,
Aamayaam vaa pournamasyam, ekadasyam thadiva cha., 5

Sandhya kale smaranithyam, prathakale thadaiva cha,
Madhyahne cha japen nithyam sarva papai pramuchyathe., 6 Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP