Matsya Stotra ( Vishnu )


Matsya Stotra

Noonam thwam Bhagawan sakshath harir narayano avyaya, I
Anugrahaya bhoothanam dhathse roopam jalokasam.,II

Namasthe purusha sreshta, sthithyuthpathivyayayeswara, I
Bhakthanam na prapannanam mukhyo athma gathir vibho.,II

Sarva leelavtharasthe bhoothanam bhoothi hethava, I
Gnathumichamyadho roopam yadartham bhavatha drutham.,II

Na they aravindaksha, padhopasarpanam,
Mrusha bhaveth sarva suhruth priyathmana, I
Yadatharesham pradagathmanam satha,
Madheedruso yadwapraadhbhutham na., II 

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP