Vishnu Shodasa Nama Stotram ( Vishnu )

 Vishnu Shodasa Nama Stotram

Oushade Chinthaye Vishnum,
Bhojane cha Janardhanam,
Sayane Padmanabham cha,
Vivahe cha Prajapathim.
Yuddhe Chakradharam devam,
Pravase cha Trivikramam,
Narayanam Thanu thyage,
Sreedharam priya sangame,
Duswapne smara , Govindam,
Sankate Madhu sudhanam,
Kanane Narasimham cha,
Pavake Jalasayinam,
Jalamadhye Varaham cha,
Parvathe Raghu nandanam,
Gamane Vamanam Chaiva ,
Sarva Karyeshu Madhavam.

Shodasaithani Naamani,
Prathar uthaaya ya padeth,
Sarva papa vinirmuktho,
Vishnu lokam samopnuyath.


Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP