Karthikeya Karavalamba stotram

Subramanya
|| Subramanya ||

Omkararoopa. Saranasraya , sarva soono,
Singara vela, sakaleswara , deenabhandho,
Santhapa nasana, Sanathana , shakthi hastha,
Sri Karthikeya , mama dehi karavalambam. 1

Panchadrivasa sahaja , Sura sainya nadha,
Panchamrutha Priya , Guha , Sakaladhivasa,
Gandendu mouli thanaya , Mayil Vahanastha,
Sri Karthikeya , mama dehi karavalambam. 2
Apadvinasaka, kumaraka charu moorthe,
Thapathrayanthaka , dayapara , tharakare,
Aarthabhaya pradha gunathraya Bhavya rase,
Sri Karthikeya , mama dehi karavalambam. 3

Vallee pathe sukrutha dayaka , punya moorthe,
Swarlokanadha ,parisevitha shambhu soono,
Trilokya nayaka , shadanana poothapadha,
Sri Karthikeya , mama dehi karavalambam. 4

Jnanaswaroopa, Sakalathmaka Veda Vedya,
Jnana priyakhila duranda maha vanagne,
Deenavana Priya , niramaya , dana sindho,
Sri Karthikeya , mama dehi karavalambam. 5

.............................................................


You might also like :Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP