Surya Ashtakam

surya

|| Surya Ashtakam ||

Adhi deva Namasthubhyam Praseeda mama Bhaskara,
Divakara namasthubhyam Prabha kara Namosthu they

Saptha aswa radha roodam Prachandam, Kasypathmajam,
Swetha padma dharma devam Tham suryam pranamamyaham
Lohitham Radha maroodam Sarva loka pithamaham,
Maha papa haram devam Tham suryam pranamamyaham

Trigunyam cha maha sooram Brahma Vishnu maheswaram,
Maha papaharam devam Tham suryam pranamamyaham

Bramhitham teja punjam cha Vayu makasa meva cha,
Prubhustwam sarva lokaanam Tham suryam pranamamyaham

Bandhooka pushpa sankaasam, Hara kundala bhooshitham,
Eka chakra dharma devam , Tham suryam pranamamyaham

Viswesam Viswa karthaaram, Maha Theja pradheepanam,
Maha papa haram devam, Tham suryam pranamamyaham

Sri Vishnum jagathaam nadam, Jnana Vijnana mokshadham,
Maha papa haram devam, Tham suryam pranamamyaham

|| Phala Sruthi ||

Suryashtakam idham nithyam, Gruha peeda pranasanam,
Aputhro labhathe puthram, Daridhro dhanavan Bhaveth.

|| Surya Ashtakam Video ||

.....................................................................................

You might also like :

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP